Impregneren

Vochtindringing in een gevel kan aanleiding zijn voor allerlei ongewenste problemen zoals natte plekken binnenshuis, scheurvorming of zout uitbloeiingen.

Om deze problemen te voorkomen kunnen minerale gevels worden ge´mpregneerd. Onder impregneren verstaan we het behandelen van een minerale ondergrond met een hydrofoob middel dat vloeiend op het geveloppervlak wordt aangebracht.

Door de gevel te hydrofoberen blijft de water indringing van buitenaf nihil, terwijl de waterdampdoorlaatbaarheid van binnenuit voor 90% gehandhaafd blijft.

Voordelen van Impregneren